วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แนะนำการปฎิบัติตัวเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

หลายท่านอาจสงสัยว่า เมื่อท่านอยู่บนเครื่องบิน ควรปฏิบัติตนอย่างไร เพราะยังไงๆ ท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสายการบินนั้นๆ และพร้อมที่จะเชื่อฟังคำแนะนำของแอร์โฮสเตทและกัปตันอยู่แล้วทุกครั้ง“มัชรูมทราเวล” มีแนะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยข้อปฎิบัติตัว เมื่ออยู่บนเครื่อง ดังนี้

1. ควรนั่งอยู่กับที่และรัดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา เมื่ออยู่บนเครื่องบิน เพราะบางครั้งเครื่องบินอาจตกหลุมอากาศโดยกระทันหัน จะได้ปลอดภัย2. หากท่านเปิดช่องเก็บของเหนือศรีษะ ควรระมัดระวังสิ่งของ เพราะสัมภาระอาจจะตกใส่ท่านหรือผู้อื่นแถวๆนั้นได้ ทั้งนี้ไม่แนะนำให้วางไว้ที่พื้นด้านใต้ที่นั่ง อาจร่วงหล่นไปได้ และเมื่อจัดเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้ว ท่านควรที่จะนั่งอยู่กับที่

3. ไม่ควรเดินไปเดินมา ในบางครั้งการทรงตัวของเครื่องอาจเกิดความผิดปกติได้ เช่น การตกหลุมอากาศ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้โดยสารได้ และเกะกะ ขวางทางเดินผู้อื่นได้ โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่บริการอาหาร เครื่องดื่ม หรือของว่างให้กับผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตาม การนั่งอยู่บนเครื่องบินนานๆ อาจทำให้ท่านรู้สึกเมื่อยล้า ท่านก็สามารถลุกขึ้น ออกมาจากที่นั่ง มาเดินยืดเส้น ยืดสายได้บ้าง หรือ บริหารอยู่กับที่ก็ได้ เช่น การนั่งแกว่งเท้า สะบัดข้อมือ หมุนคอ บิดตัว เป็นต้น
4. ในกรณีที่ท่านลุกออกจากที่นั่งเพื่อทำธุระที่ห้องน้ำ ช่วยต่อคิวให้เรียบร้อย รวมทั้งตรวจเช็คของมีค่าก่อนออกจากห้องน้ำทุกครั้ง

5. ควรสังเกตและจดจำไว้ทางออกประตูฉุกเฉินอยู่ที่ใด โดยปกติประตูฉุกเฉินอยู่ทั้งด้านหน้า กลาง ด้านหลัง และ ด้านซ้าย หรือด้านขวาของเครื่องบิน

6. กรุณาตรวจเช็คของมีค่า เช่น หนังสือเดินทาง กระเป๋าเงิน
7. การเลือกที่นั่งบนเครื่อง สำหรับท่านที่ชอบชมวิวทิวทัศน์ที่อยู่นอกหน้าต่าง ควรเลือกที่นั่งริมหน้าต่าง ถ้าท่านที่ชอบเข้าห้องน้ำ แนะนำให้เลือกที่นั่งด้านริมทางเดินจะสะดวกกว่า

8. มีสติอยู่เสมอ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพราะการมีสติจะช่วยให้ท่านสามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆ เป็นด้วยดี และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินอย่างเคร่งครัด


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น