วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa)

ก่อนเดินไปเที่ยวต่างประเทศ ท่านต้องได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศตามสิทธิของประเทศนั้นๆ จึงจะสามารถเดินทางไปยังประเทศที่ต้องการได้ ท่านจำเป็นต้องดำเนินการทำเอกสารสำคัญ นอกเหนือจากพาสพาสปอร์ตแล้ว วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่อนุญาตให้เข้าประเทศได้เช่นกัน ทั้งนี้ ท่านต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไปเสียก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงได้รับการประทับตราวีซ่า หรือติดเป็นสติกเกอร์ที่เป็นวีซ่าในหนังสือเดินทาง อย่างไรก็ตาม บางประเทศมีข้อยกเว้นอนุญาติให้คนบางสัญชาติเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็ได้การขอวีซ่า
การขอวีซ่าจำเป็นต้องไปดำเนินการ ณ สถานทูตของประเทศนั้นๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะไปรอกันแต่เช้าเพื่อเข้าคิวยื่นเอกสารคำร้องขอทำวีซ่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายมีคนไปใช้บริการน้อยแล้ว ไม่ต้องรอคิวนาน ถือเป็นอีกทางเลือกที่ดีในการขอวีซ่าเช่นกัน ในบางประเทศการขอวีซ่านั้นค่อนข้างเข้มงวด ท่านจำเป็นต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเอง และขอดูเอกสารต่างๆ ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากกลัวคนหนีเข้าประเทศเขา อย่างไรก็ตาม ในการขอวีซ่านั้นจำเป็นจะต้องมีพาสปอร์ต ที่ประเทศต้นทางออกให้ก่อน ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปต่างประเทศ จึงต้องไปขอทำพาสปอร์ต ณ สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทางเสียก่อน แล้วจึงดำเนินการยื่นวีซ่า ดังนั้น การเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเป็นเรื่องที่ดี ไม่เช่นนั้น ท่านอาจเสียเวลาไปสถานทูตเพื่อยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกันหลายรอบ และเสียเงินเพิ่มขึ้น *แหล่งข้อมูล กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th
และวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org/wiki)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น