วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

10 ขั้นตอนการเดินทางเข้า-ออกในสนามบิน

บางท่านอาจรู้สึกสบสนในเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบิน ไม่รู้ว่าจะขึ้นเครื่องที่ไหนระหว่าง สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง  “มัชรูมทราเวล” มีคำตอบให้จ้า


                            
     

 1. สายการบินที่เข้า-ออก ต่างประเทศทั้งหมด จะต้องขึ้นเครื่องที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

 2. สายการบินในประเทศ จะต้องขึ้นเครื่องที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ยกเว้น
**นกแอร์ หัวหิน เท่านั้นขึ้นที่ สนามบินดอนเมือง (นกแอร์ทุกเที่ยวบินขึ้นที่ สนามบินสุวรรณภูมิ)
**วันทูโก ขึ้นที่ สนามบินดอนเมือง ทุกเที่ยวบิน
10 ขั้นตอนการเดินทางเข้า-ออกในสนามบิน

1. ควรไปถึงที่สนามบิน ก่อนที่เครื่องบินจะออกเดินทางไปต่างประเทศอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

2. นำสัมภาระไปผ่านเครื่อง X-RAY

  

3. เข้าคิวรอการตรวจที่หน้าเคาน์เตอร์ เพื่อเช็คอินเลือกที่นั่ง และฝากสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องนน.ไม่เกิน 20 กก. (สัมภาระที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องเอง นน.ไม่เกิน 7 กก.) แล้วมอบเอกสารต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน หนังสือเดินทางที่มีวีซ่าของประเทศที่จะเดินทางไป (บางประเทศ อาจไม่มีวีซ่าก็ได้) แล้วเจ้าหน้าที่ของสายการบินจะคืนเอกสารให้ ได้แก่ หนังสือเดินทาง, บอร์ดดิ้งพาส หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่อง, ตั๋วเครื่องบินสว่นที่เหลือ, แทกซ์นัมเบอร์ของสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง4. เดินเข้าไปในส่วนของ Departure Area และไปผ่านขั้นตอนการตรวจสัมภาระสิ่งของติดตัวว่ามีของอันตรายอะไร ผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทาง

5. เดินไปรอหน้าเกทหรือประตู เพื่อรอขึ้นเครื่อง โดยตรวจเช็คดูอีกครั้งว่า เราต้องไปขึ้นเครื่องบินที่ประตูทางออกหมายเลขอะไร สายการบินอะไร

6. หากมีเวลา อาจไปแลกเงิน หรือเลือกหาของฝากติดไม้ติดมือ ที่ร้านค้าปลอดภาษีอากร ก็ได้ แต่อย่าช็อปปิ้งจนเกินเวลา เดี๋ยวตกเครื่อง เพราะของที่ดิวตี้ฟรี ราคาถูกว่าในห้างทั่วไป เห็นอะไรน่าช็อป ลานตาไปหมด
7. เมื่อเครื่องขึ้นเครื่องเรียบร้อย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับบนเครื่องและกัปตัน จนถึงจุดปลายทาง

8. เครื่องใกล้ลง พนักงานจะแจกใบดีแคลร์สิ่งของ ว่ามีของอะไรบ้าง ถ้าไม่ได้มีอะไรจะต้องดีแคลร์ และติ๊กตรงที่บอกว่า Nothing to declare แทน

9. เมื่อเครื่องลง ให้เดินตามผู้โดยสารอื่นๆ เพื่อไปผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (กรอกใบตม.ด้านขาออก เป็นใบสี่เหลี่ยมยาวสีขาว ตัวหนังสือสีฟ้า แล้วยื่นใบนี้กับ ต.ม. หรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยจะเห็นป้ายแสดงแต่ละเภท ไปทางไหน Boarding Gate & Boarding Time
10. รับกระเป๋าเดินทางของตัวเอง ดูสายพานดีๆ ว่ากระเป๋าออกมาสายพานไหน เมื่อรับกระเป๋าแล้ว หากมีของดีแคลร์ ก็ให้เข้าช่องดีแคลร์ แต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไปช่องไม่มีดีแคลร์ ถ้าไม่มีอะไร ก็ผ่านช่องดีแคลร์ และเดินออกมาข้างนอก“มัชรูมทราเวล” หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ขึ้นเครื่องครั้งแรก หรือ ไม่ได้ขึ้นเครื่องมานานแล้ว โดยเฉพาะเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้มีความสุขกับการเดินทางนะจ๊ะไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น