วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เที่ยวปักกิ่ง ถิ่นมังกร ตอน 3

หากคุณมีโอกาศได้ไปเยือน เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของถิ่นมังกร ที่ประวัติอันแสนยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ ปักกิ่ง มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาตร์น่าสนใจมากมาย ลองไปดูกันว่า มีที่เที่ยวไหนบ้าง ^-^


จัตุรัสเทียนอันเหมิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ 44 เฮกตาร์ เป็นสัญลักษณ์์ของกรุงปักกิ่ง มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1417 มีชื่อเดิมว่า "เฉิงเทียนเหมิน" ในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์หมิง มีการซ่อมแซมใหม่ในปี ค.ศ. 1651 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เทียนอันเหมิน" คำว่า ‘เทียน’ แปลว่า ฟ้า ‘อัน’ แปลว่า ผาสุก ‘เหมิน’ แปลว่า ประตูปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมิน ใช้จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ที่บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน และอาคารล้อมรอบ ประกอบด้วยอนุสาวรีย์วีรชน หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตง พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติจีน พิพิธภัณฑ์์ประวัติศาสตร์จีน มหาศาลาประชาชน เมื่อผู้นำของประเทศต่างๆ เยือนจีน จะมีพิธีต้องรับที่หน้า มหาศาลาประชาชนด้วย โดยพิธีต้อนรับ จะมีการตรวจ แถวทหารกองเกียรติยศส่วนพิธีจะยิ่งใหญ่ ขนาดไหนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ หรือการให้ความสำคัญของจีนต่อประเทศนั้นๆ
การเดินทาง : รถไฟใต้ดินที่สถานี Tian’an Men Xi, Tian’an Men Dong และ Qian Menพระราชวังต้องห้าม “กู้กง”
พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง สร้างปีค.ศ. 1406 โดยจักรพรรดิหย่งเล่อ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ด้านหลังพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือจรดใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงวังล้อมรอบ ยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบ กว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ 4 มุม มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง

ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนด้านหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้ออกว่าราชการ จัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า และวังในเป็นเขตหวงห้าม ผู้ชายห้ามเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น พระราชวังหลวงกู้กง เป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง

 เชิญสัมผัสความมหัศจรรย์อลังการของพระราชวังแห่งนี้ ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร, อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง, ตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน, ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์, ห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไท่เฮา เป็นต้น
พระราชวังฤดูร้อน อี๋เหอหยวน
พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังอวี้เหอหยวน อุทยานใหญ่ใหญ่ไพศาลของพระนางซูสี ไทเฮา สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปี ก่อนที่พระนางซูสีไทเฮาใช้เป็นที่แปรพระราชฐาน สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของทหารเรือ และใช้แรงงานของทหารรักษาพระองค์ ที่นี่ มีปราสาท, ตำหนัก, เก๋งจีน และศาลาในแบบต่าง ๆ รวม 3,000 แห่ง รายล้อมไปด้วยทะเลสาบคุนหมิง ซึ่งขุดด้วยแรงงานมนุษย์ และภูเขาเทียม ภายในพระตำหนักเพียบพร้อมด้วยโรงมหรสพต่าง ๆ ที่ให้ความสำราญแด่พระนางซูสี ไทเฮา เมื่อครั้งอดีตกาลที่นี่ มีของเก่าแก่โบราณมากมาย มูลค่ามหาศาล ทั้งปราสาท, ตำหนัก,เก๋งจีน ศาลาในแบบต่างๆ รวม 3,000 แห่ง รายล้อมไปด้วยทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดด้วยแรงงานมนุษย์ และภูเขาเทียม ภายในพระตำหนักเพียบพร้อมด้วยโรงมหรสพต่างๆ ที่ให้ความสำราญแด่พระนางซูสี ไทเฮา เมื่อครั้งอดีตกาล ตื่นตามากๆเวลาเปิด - ปิด : 08.30 - 17.00 น. ค่าเข้าชม : เมษายน - ตุลาคม รวมค่าผ่านประตู ค่าเข้าสวนเต๋อเหอหยวน หอฝอเซียงเก๋อ และถนนซูโจว 60 หยวน บัตรผ่านประตูอย่างเดียว 30 หยวน พฤศจิกายน - มีนาคม รวมค่าผ่านประตู ค่าเข้าสวนเต๋อเหอหยวน หอฝอเซียงเก๋อ และถนนซูโจว 40 หยวน บัตรผ่านประตูอย่างเดียว 20หยวน
การเดินทาง : ลงรถไฟใต้ดินที่สถานี Xizhimen ใช้ทางออก A แล้วขึ้นรถเมล์สาย 301, 303, 330, 331, 332, 346, 362, 374, 375, 904 และ 905หอบูชาเทวดา หอฟ้าเทียนถาน
หอฟ้าเทียนถาน หรือ เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า หอสักการะฟ้าเทียนถัน เป็นสถานบวงสรวงเทพยดาใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งยังคงรักษาไว้ในจีน ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่ และลานหยวนชิว เป็นต้น สร้างในปี ค.ศ. 1420 โดยจักรพรรดิหย่งเล่อ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระราชวังหลวง ของกรุงปักกิ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์หอฟ้าเทียนถาน เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ ทวยราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ในสมัยโบราณ นอกจากนี้ ด้านหลังและด้านข้างของหอแห่งนี้มีอาคารที่ประทับของฮ่องเต้ ห้องครัว ห้องฆ่าสัตว์บูชายัญ ห้องเก็บจัดและเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในพระราชพิธี ต่อมาในปี ค.ศ.1889 หอถูกฟ้าผ่าไฟไหม้ ทางราชสำนักได้สร้างหลังใหม่ขึ้นทดแทน และงดงามยิ่งกว่าหลังเก่า

หอฟ้าเทียนถาน มีความสูงถึง 38 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ปัจจุบัน กลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน (เทียนถานกงหยวน) ในอดีตจักรพรรดิจะเสด็จออกจากวังหลวงมาประกอบพิธีบวงสรวงบูชาสวรรค์ บูชาฟ้าดิน ขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาลประจำทุกปี
ที่แปลกอย่างหนึ่ง คือ ตรงบริเวณทางเข้าหอบวงสรวงนี้ แนะนำให้คุณลองพูด เช่น “รวยๆๆ” ซึ่งก็มีเสียงสะท้อนของตัวเอง ก้องกลับมาให้ตัวคนพูดได้ยินชัดด้วย ทั้งๆ ที่นี่ เป็นที่โล่งๆ นะ แปลกดีจัง จึงถือเป็นเคล็ดลับ เชิญเที่ยวชม หอฟ้าเทียนถาน พบกับความงดงามของสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ และความเป็นมหาอำนาจของจีน

เวลาเปิด - ปิด : 08.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม : เมษายน - ตุลาคม 35 หยวน พฤศจิกายน - มีนาคม 30 หยวน
ค่าบริการชุดหูฟังพร้อมแผนที่นำเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ : 40 หยวน ค่ามัดจำ 100 หยวน
การเดินทาง : รถไฟใต้ดินไปลงที่สถานีเฉียนเหมิน (Qian Men) แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง รถเมล์ สาย 6, 35, 36,106, 707, 822 ผ่านประตูทิศเหนือ สาย 6, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 60, 116, 610ผ่านประตูทิศตะวันออก สาย 36, 120, 122, 610, 707 ผ่านประตูทิศใต้ และสาย 2, 15, 17, 20, 25, 36, 54, 59,105 ผ่านประตูทิศตะวันตก

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ปักกิ่ง ยังไม่จบจ้า “มัชรูมทราเวล” แนะนำให้อ่าน เที่ยวปักกิ่ง ถิ่นมังกร ตอน 4 นะจ๊ะ โปรดติดตามตอนต่อไปจ้า

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น