วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

Checklist 12 สิ่งควรรู้ ก่อนออกเดินทางสู่โลกกว้าง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศและกำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่ทั้งในหนังสือคู่มือท่องเที่ยว เว็บไซต์ เว็บบอร์ด หรือจากผู้มีประสบการณ์ตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง วีซ่า  สถานที่ท่องเที่ยว สภาพอากาศ หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งบางท่านก็อาจจะได้รับคำตอบครบถ้วนอย่างที่ต้องการ แต่บางท่านก็อาจจะยังมีคำถามที่ค้างคาในใจ เพราะฉะนั้นวันนี้มัชรูมทราเวลจะมาช่วยคุณเช็คลิสต์ก่อนออกเดินทางค่ะ เพื่อให้คุณทราบว่ามีสิ่งไหนที่จะต้องทำและต้องเตรียมบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อให้การเดินทางของคุณราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบทริปนั่นเอง                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                   
1. ตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ซึ่งโดยทั่วไปหนังสือเดินทางของคุณควรจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนออกเดินทาง
2. ทำการจองที่พักล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะหากแผนการเดินทางของคุณอยู่ในช่วงไฮน์ซีซั่นแล้วล่ะก็
3. ติดต่อธนาคารที่คุณเป็นผู้ถือบัตรเครดิตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของการใช้บัตร ณ ประเทศนั้นๆ ที่คุณกำลังจะเดินทางไป รวมถึงหากคุณไม่ทราบรหัสบัตรเครดิต ก็ขอให้ธนาคารส่งรหัสมาให้คุณเพื่อใช้กดเงินในกรณีฉุกเฉินได้


4. การซื้อประกันการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าหรือเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศนั้นมีราคาแพงมาก ทั้งนี้ก่อนจะซื้อประกัน นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบเสียก่อน ทั้งบริษัทที่รับทำนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ หรือประกันที่จะซื้อนั้นครอบคลุมในทุกเรื่องที่เราต้องการหรือไม่ เป็นต้น
5. กรณีที่ต้องพาเด็กที่ไม่ใช่ลูกไปเที่ยวด้วย ควรต้องแน่ใจว่าได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วรวมทั้งหนังสือเดินทางของเด็กด้วย ที่สำคัญควรจะมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กติดตัวไปด้วย
6. ถ่ายสำเนาเอกสารการเดินทางที่สำคัญเก็บไว้เพื่อกันการสูญหายของต้นฉบับจริง


7. หากนักท่องเที่ยววางแผนจะท่องเที่ยวด้วยตัวเอง และต้องมีการเดินทางโดยรถไฟหรือเครื่องบินภายในประเทศนั้นๆ การวางแผนที่ดีที่สุดก็คือการซื้อตั๋วรถไฟหรือตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้า เนื่องจากจะสะดวกกว่าและสามารถวางแผนการเดินทางได้ง่ายกว่า และทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย
8. ถ้านักท่องเที่ยวมีความประสงค์ที่จะเช่ารถขับในต่างประเทศเพื่อความข้องตัวยิ่งขึ้น ก็จำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศติดตัวเอาไว้ด้วย โดยสามารถขอใบขับขี่สากลได้ที่กรมการขนส่งทางบก (หมอชิต) อาคาร 4 ชั้น 2 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ โดยเตรียมเอกสารดังนี้คือ ใบอนุญาตขับรถพร้อมสำเนา บัตรประชาชนพร้อมสำเนา พาสปอร์ตพร้อมสำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และค่าธรรมเนียม
9. ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นต่างๆ ที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้เอาไว้บ้าง เช่น แอพลิเคชั่นแปลภาษา แผนที่ ตารางเวลาขนส่งสาธารณะ เป็นต้น


10. เรื่องของสุขภาพใครว่าไม่สำคัญ ก่อนจะออกเดินทางท่องเที่ยว หากคุณรู้ตัวว่าเป็นอีกคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือโรคประจำตัว ควรจะเข้าพบแพทย์เสียก่อน  ส่วนผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไป ควรเตรียมยาสามัญประจำบ้านติดตัวไว้บ้าง ถือคติว่ากันไว้ดีกว่าแก้ดีที่สุดค่ะ
11. นอกจากจะเก็บสำเนาเอกสารสำคัญติดตัวไว้นอกจากเอกสารตัวจริงแล้ว คุณควรจะฝากเอกสารอีกชุดไว้กับครอบครัวหรือเพื่อนที่ไว้ใจเอาไว้ด้วย
12. เนื่องจากแต่ละสายการบินล้วนมีข้อจำกัดในการนำสิ่งของติดตัวขึ้นเครื่อง อย่างเช่น ขนาดกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง จำนวน และน้ำหนัก ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบจากเว็บไซต์หรือตัวแทนผู้จัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะเดินทาง เพื่อที่คุณจะได้จัดเตรียมสิ่งของได้ถูกต้องและไม่มีปัญหาในการเดินทางนั่นเอง

มัชรูมทราเวล

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น