วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

เคียงกีโด ...ที่สุดแห่งเกาหลี จังหวัดสำหรับการท่องเที่ยวและความบันเทิง

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หรือที่เรียกในชื่อภาษาเกาหลีว่า “แทฮันมินกุก” เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยมีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ส่วนพรมแดนทางเหนือนั้นติดกับประเทศเกาหลีเหนือ และมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีเป็นดั่งปราการกั้นทั้งสองประเทศเอาไว้ โดยเกาหลีใต้ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด 8 จังหวัด และอีก 1 จังหวัดปกครองตนเองแบบพิเศษ ซึ่งจังหวัดเคียงกีหรือเคียงกีโดที่มัชรูทราเวลจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักนี้ ถือเป็นเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในเกาหลีใต้ โดยมีเมืองซูวอนทำหน้าที่เป็นเมืองเอกของจังหวัด อีกทั้งกรุงโซลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนครพิเศษ รวมถึงมหานครอินชอนอันเป็นที่ตั้งของก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเคียงกีโดด้วย เพียงแต่แยกการปกครองออกจากกันเท่านั้น


เคียงกีโดถือเป็นจังหวัดที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการชั้นนำระดับโลกหลายๆ บริษัททั้งภายในประเทศและกิจการข้ามชาติ ยกตัวอย่างเช่น Samsung, LG, Hyundai, Kia เป็นต้น และนั่นจึงทำให้จังหวัดเคียงกีกลายเป็นจังหวัด 1 ใน 5 ของเกาหลีที่มีมูลค่าการส่งออกและจีดีพีสูงที่สุด รวมทั้งยังมีฐานะเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจมีการเติบโตเร็วที่สุดควบด้วย โดยเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือจากการมีท่าเรือขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ และอยู่ไม่ไกลจากประเทศจีนมากนัก


สำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยว เคียงกีโดถือว่ามีความโชคดีกว่าจังหวัดอื่นๆ ของประเทศ เพราะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมเกาหลีทั้งยุคโบราณและวัฒนธรรมสมัยใหม่แล้ว ที่นี่ยังเต็มไปด้วยภูเขา  ทะเลสาบ และชายฝั่งทะเลที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังมีการแบ่งลักษณะการท่องเที่ยวของจังหวัดออกเป็นทั้งหมด 6 เขตด้วยกัน ซึ่งได้แก่ เขตเมืองและปริมณฑล เขตท่องเที่ยวทางทะเล เขตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เขตวัฒนธรรมแม่น้ำฮัน เขตพักอุทยานบนภูเขา และเขตนิเวศวิทยาสันติภาพ

เขตเมืองและปริมณฑล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตนี้จะอยู่ภายในเมืองโคยัง ซองนัม ควาชอน อืยวัง อันยัง คุนโพ ควังเมียง บูชอน และยังจู ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเมืองที่มีพื้นที่รายล้อมกรุงโซลอันเป็นเมืองหลวงที่สำคัญของประเทศเอาไว้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง แต่ก็มีบรรยากาศและมีความเป็นธรรมชาติที่สามารถผสานกับสังคมเมืองได้อย่างสมดุลและกลมกลืน อีกทั้งยังค่อนข้างสงบอีกด้วย โดยสถานที่ชื่อดังในเขตนี้ก็มีศูนย์อวกาศซงอัม, โซลแลนด์, สวนอีลซันโฮซู, อาอินซึ เวิลด์, เขตป่าสงวนตังซุพ และเนินเขาท็อกโคแก, พิพิธภัณฑ์ยุคปัจจุบันแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเมืองควาชอน, ตลาดนัดพื้นบ้าน โมรัน, สวนยูลดง, เมืองเพลย์อุงจิง, ถ้ำเหมืองแร่คาฮัก, สวนสัตว์ Theme Zoo “Zoo Zoo”, พิพิธภัณฑ์วัฒนธรมอเมริกากลาง, พิพิธภัณฑ์พื้นที่วัดฮเวอัม


เขตท่องเที่ยวทางทะเล

นักท่องเที่ยวสามารถไปสัมผัสกับระบบนิเวศอันหลากหลายของเคียงกีโดได้ที่เมืองซีฮึง อันซัน ฮวาซอง และเมืองเพียงแท๊ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาดโคลนของทะเลซอแฮที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตก นอกจากนั้นเขตการท่องเที่ยวทางทะเลยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายทั้งศูนย์ท่องเที่ยวทะเลสาบเพียงแท็ก, สวนพื้นที่ชุ่มน้ำต้นไม้จำพวกอ้อ ทะเลสาบซีฮวา, เกาะคุกฮวา, เกาะเจบู, เขตซากดึกดำบรรพ์ไข่ไดโนเสาร์, ท่าเรือและสวนสนุกคุงเพียง, เกาะแทบู, พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหมู่บ้านประมงอันซัน, จุดชมวิวบนตะเกียงในเกาะนูเอ, ท่าเรือวอลกด, สวนนิเวศวิทยาร่องน้ำ


เขตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ภายในเมืองซูวอน อีชอน ควังชู ยงอิน อันซอง และเมืองโอซัน ถูกกำหนดให้เป็นเขตสำหรับการรักษาวัฒนธรรมโบราณของเกาหลีให้เป็นไปตามสภาพดั้งเดิม โดยสถานที่ต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศอย่างป้อมฮวาซอง นอกจากนั้นในเขตนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกอย่างเอเวอร์แลนด์, หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านเกาหลี, หมู่บ้านอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาเมืองอีชอน  รวมถึงสวนซอลบง, แหล่งเครื่องเคลือบขาวบุนวอน, สวนรุกขชาติมูลฮยังกี, วัดวาอูจองซา, สวนพืชฮันแทก, คณะการแสดงนัมซาดง และหอเต้นรำแทพยองมู


เขตวัฒนธรรมแม่น้ำฮัน

สถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ภายในเขตวัฒนธรรมแม่น้ำฮันนั้นคือบริเวณเมืองกาเพียง ยังเพียง กูรี นัมยังจู ยอจู และเมืองฮานาม ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่สำหรับการพักผ่อนของครอบครัว คู่รัก หรือเพื่อนสนิทอันหลากลาย โดยจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากที่สุดคือบริเวณริมทะเลสาบที่เกิดจากแม่น้ำฮันทางทิศใต้ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำฮันทางทิศเหนือที่เหมาะสำหรับการเล่นกีฬาทางน้ำ นอกจากนั้นในเขตนี้ยังมีภูเขาที่มีชื่อเสียงในเรื่องทิวทัศน์อันงดงามอย่างภูเขายูเมียงและภูเขายงมุน, หมู่บ้านโรงตีเหล็กสมัยราชวงศ์โคคุรยอ, วัดซินรึกซา, สุสานพระเจ้าเซจง, โรงถ่ายเมืองนัมยังจู, ดูมูลมอรี, สวน Morning Clam,  เขตป่าสงวนซันอึม, สนามกีฬาการพายเรือเขตมีซาลี, ทะเลสาบชองเพียง, ศูนย์ศึกษาเครื่องเคลือบนานาชาติ


เขตพักอุทยานบนภูเขา

ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของเมืองอืยจองบู ดงดูชอน และโพชอน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และชื่นชมธรรมชาติบนภูเขาได้แม้ในเขตมหานคร ไม่ว่าจะเป็นภูเขาโซโย, ทะเลสาบซันจอง, โพชอนอาร์ทเวลลีย์, วัดมังวอลซา, วัดฮวารโยงซา, น้ำตกวังบัง, สวนสมุนไพรโพชอน


เขตนิเวศวิทยาสันติภาพ

เขตนิเวศวิทยาสันติภาพคือพื้นที่ที่แม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแนวสงบศึกชั่วคราวระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ แต่ก็มีความปลอดภัยสูง นอกจากนั้นยังเป็นบริเวณที่สามารถสร้างความตื่นเต้น เงียบสงบ และลุ้นระทึกได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งที่นี่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถมองเห็นดินแดนของเกาหลีเหนือที่มีทหารของทั้งสองฝ่ายยืนประจันหน้ากันได้อย่างชัดเจน ณ หมู่บ้านพันมุนจอม และอิมจินคัดที่ให้ความรู้สึกถึงความปรารถนาของการรวมชาติเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนั้นที่นี่ยังมีท่าเรือแทเมียง, หมู่บ้านศิลปะเฮอิรี, หมู่บ้านภาษาอังกฤษเมืองเคียงกี พาจูแคมป์, สวนสันติภาพภูเขาโดรา, สวนประติมากรรมระหว่างประเทศคิมโพ, จุดชมวิวกุญแจ, สถานที่โบราณจอนก๊ก-รี เมืองยอนชอน


นอกจากเคียงกีโดจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันหลากหลายตามที่กล่าวไปแล้ว จังหวัดแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสีสันของฤดูกาลต่างๆ รวมไปถึงงานเทศกาลที่สืบสานมาตั้งแต่โบราณก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น